بسته ی خبری خبر خوب؛

از کمک بازیگر سینما به یک معلول تا استوری ماندگار بازیکن پرسپولیس/ فیلم

گذری بر خبرهای خوب که در هفته گذشته منتشر شد…

عکاس: