عزاداری مردم هند در سوگ شهادت حضرت فاطمه(س)/ فیلم

دسته هایی از مردم هند از جمله شیعیان، در ایام فاطمیه عزاداری کرده و به سوگ نشستند.