تفحص شهدا چگونه انجام می‌شود/ فیلم

گزارشی از روند تفحص و شناسایی شهدای دفاع مقدس را می‌بینید.