آیت الله مصباح یزدی؛

دنیا ملعون است یا محبوب؟/صوت

در بعضی روایات چنین تعبیر شده است که دنیا و هرچه در آن است ملعون است. از طرفی در روایات دیگر از دنیا تعریف شده است و از مذمت دنیا نهی شده است. این دو چگونه با هم جمع می شود؟

عکاس: