نخستین اتوماسیون غیرحضوری صدور دفترچه بیمه درمان کشور در شهرضا رونمایی شد/تصاویر

نخستین اتوماسیون غیرحضوری دفترچه بیمه درمان کشور، در شهرضا رونمایی شد.

به گزارش صاحب نیوز؛نخستین اتوماسیون غیرحضوری دفترچه بیمه درمان کشور، در شهرضا رونمایی شد.

در این طرح کلیه بیمه شدگان تأمین اجتماعی می‌توانند پس از نصب برنامه «کارگزار همراه» بر روی تلفن همراه خود، مراحل درخواست صدور دفترچه را انجام و پس از دریافت پاسخ از کارگزاری مبنی بر آماده شدن دفترچه بیمه جدید، برای دریافت آن قدام کنند.

انتهای پیام/شهرضانیوز/گ.ت