لحظات باور نکردنی از یک مبارز یمنی/ فیلم

در جریان درگیری های استان الجوف یمن ، یکی از مبارزان جنبش انصارالله با حمل همرزم زخمی خود در میان شلیک مستمر به سلامت عقب نشینی می کند