اقدام عجیب نامزد ریاست جمهوری روسیه در مناظره انتخاباتی / فیلم

اختلاف دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه، مناظره انتخاباتی را به جنجال کشاند و تنها نامزد زن ریاست جمهوری، روی رغیبش آب پاشید.