15 اسفند ماه فرصتی برای آشتی با طبیعت؛

هر ایرانی یک درخت/ پوستر گرافیکی

حضرت محمد (ص): هرکه درختی بنشاند خداوند به اندازه میوه ای که از آن درخت ظاهر می شود پاداش برای وی مقرر می فرماید. منبع:نهج الفصاحه

عکاس: روح الله شاه نظری

انتهای پیام / ط