لطافت بهاری در نصف جهان آغاز شد؛

نرم نرمک می رسد اینک بهار/ تصاویر

صدای پای بهار، خواب و خیال خزان را بر می آشوبد و بوی بیداری و حرکت بهار، عالم را فرا می گیرد. نسیم از خواب بر می خیزد. خاک، تکان می خورد و آزادی جان تازه ای می گیرد. نبض باغچه می تپد و درختان به تولدی دوباره فرا خوانده می شوند.

عکاس: روح الله شاه نظری

انتهای پیام / گ.ت