ارزش افزوده طلا بلای جان کارگاه های ساخت طلا؛

طلاسازی اصفهان در سراشیبی سقوط تولید و اشتغال/ فیلم

علت کاهش چشمگیر صادرات و ساخت طلا در اصفهان

عکاس: