22 اسفندماه روز شهدا:

شهادت انسان را از مرگ نجات می دهد/ پوستر گرافیکی

شهادت انسان را از مرگ نجات می دهد، چرا که شهید با شهادتش تازه متولد می شود و به پل احیاً عند ربهم یرزقون می رسد . براستی که شهادت رهیدن از خسران و زیان و نجات از عذاب همیشگی و رسیدن به فوز عظیم و سعادت جاویدان است.

عکاس: روح الله شاه نظری
روح الله شاه نظری

شهدای مدافع حرم استان اصفهان

دریافت پوستر 

انتهای پیام/پ.ر