در آستانه سال نو:

شهرضا به استقبال بهار می رود/ تصاویر

شهرضا در آستانه سال نو رنگ و بوی بهاری به خود گرفته و دستگاه های اجرایی نیز تلاش های خود را در زمینه زیباسازی شهر استقبال از بهار معطوف کرده اند.

عکاس:

به گزارش صاحب نیوز؛ شهرضا در آستانه سال نو رنگ و بوی بهاری به خود گرفته و دستگاه های اجرایی نیز تلاش های خود را در زمینه زیباسازی شهر استقبال از بهار معطوف کرده اند.

رنگ آمیزی جداول سطح شهر، منسوجات و مبلمان شهری و پارکها، گل آرائی میادین و رفیوژ وسط بلوارها و فضای سبز شهری با استفاده از تولیدات داخلی شهرداری در نهالستان، بخشی از این اقدامات است.

انتهای پیام/شهرضانیوز/ن