نماهنگ زیبای «خاک آسمانی»/ فیلم

نماهنگ زیبای «خاک آسمانی» به مناسبت آغاز سفرهای راهیان نور منتشر شد.