پاسخ آیت الله مکارم به شایعات اخیر درباره طب اسلامی/ فیلم

پاسخ آیت الله مکارم به شایعات اخیر درباره طب اسلامی