تنش در مجلس هنگام سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی/ فیلم

سخنرانی ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی با حاشیه همراه شد.