jh[ldvd
۱۶:۰۱ - پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۱/۲۳

طی حکمی از سوی استاندار اصفهان؛

فرماندار برخوار، مسوول اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری شد

مسوولیت اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری به اسفندیار تاجمیری فرماندارشهرستان برخوار واگذارشد.

به گزارش صاحب نیوز؛دکتر مهرعلیزاده استاندار مقتدر اصفهان صبح امروز طی حکمی اسفندیار تاجمیری فرماندار شهرستان برخوار را به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان منصوب کرد.
تاجمیری از نیروهای رسمی وزارت کشور و مدیران موجه و شناخته شده استانداری اصفهان و دارای سابق متعدد و فعالیت در سطوح کارشناسی و مدیریتی در استانداری و چند فرمانداری استان است.
سابقه روشن و تجربه مفید ، نگرش سازمانی ، جدیت ، مردم داری و قانونمداری و فسادستیزی اسفندیار تاجمیری فرصتی است که در سایه تحول خواهی و استحکام در تصمیمات و شجاعت استاتدار جدید اصفهان می تواند در پیشبرد اهداف مدیریتی و توسعه استان تاثیرگذار باشد.
دفتر بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان از دفاتر ستادی حوزه استاتدار است که مسوولیت مهمی از جمله بازرسی و نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان و فرمانداری ها و پیگیری امور حقوقی و شکایات و انتظارات مردم از ادارات و نهادها را بر عهده دارد.

انتهای پیام/ د