حواشی تیم ملی ایران در ۶۰ روز مانده به جام جهانی/ فیلم

تیم ملی ایران در ۶۰ روز مانده به جام جهانی با حواشی زیادی دست و پنجه نرم می کند.