قابلیت‌هایی که در آینده به سروش اضافه می‌شود؛

حمله ناکام هکرها به سرور پیام‌رسان سروش/فیلم

سیدمیثم سیدصالحی مدیر عامل پیام‌رسان سروش راجع به وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی توضیح میدهد.

عکاس: