اولین ویدئو از نفتکش سانچی در اعماق دریای چین/فیلم

اولین ویدئو از نفتکش سانچی در اعماق دریای چین