استاد رائفی پور؛

اگر از آرمان های خود دست برداریم…/ فیلم

گزیده ای از سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع آرمانگرایی

عکاس: