سپاه همچون خاری در چشم دشمنان ملت؛

خط تخریبی رسانه‌های بیگانه علیه سپاه پاسداران/ فیلم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هدف همیشگی تخریب های شبکه های معاند و ضد انقلاب تبدیل شده است.

عکاس: