روایتی جالب از تعمیر هواپیماهای ارتش!/ فیلم

تعمیر برخی بخش های به خصوص هواپیماهای C-130 hercules نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که توسط افرادی به خصوص انجام می شود.