خیانت به ملت؛

ماجرای بذل و بخشش رضاخان که باعث بحران آب در سیستان و بلوچستان شد/ فیلم

برخلاف آنچه برخی سلطنت طلبان و شبکه های ماهواره ای وابسته به کشورهای غربی سعی در القای آن به جامعه دارند؛ رضاخان بیش از آن که به دنبال آبادی ایران باشد؛ منافع اربابان انگلیسی خود در منطقه را پیگیری می کرد.

عکاس: