شوخی رشیدپور با سامانه نظام یکپارچه‌ سازی معاملات ارزی «نیما»/فیلم

شوخی مجری برنامه حالا خورشید با سامانه نظام یکپارچه‌ سازی معاملات ارزی «نیما»