استاد رحیم پور ازغدی؛

از پاسدار دهه ۶۰ تا پاسدار دهه ۹۰/فیلم

سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی در دیدار جمعی از دانشجویان افسری سپاه – دانشگاه امام حسین (ع) – سال ۱۳۹۶

عکاس: