واکنش کاربران فضای مجازی و قهرمانان ملی به سناریوی خبیثانه عربستان سعودی / فیلم

عربستان سعودی بازهم در توهمات خود و با خرج دلارهای بی حساب تلاش کرد تا خود را برتر از ایران ببیند.