سریع‌ترین و پیشرفته‌ترین وسیله نقلیه جهان/ فیلم

سریع‌ترین و پیشرفته‌ترین وسیله نقلیه جهان چگونه ساخته می شود.