بازیکنانی که جام جهانی ۲۰۱۸ آخرین جام جهانی دوران آنهاست/ فیلم

در این فیلم اسامی بازیکنانی را می‌بینیم که این جام جهانی احتمالا آخرین جام جهانی آن‌ها هست.