پس از گذشت یکسال، این همه پشیمانی جالب است؛

سلبریتی های پشیمان/ فیلم

تعدادی از سلبریتی های و چهره های معروف سینمایی و ورزشی که سال قبل از هواداران اصلی دولت تدبیر و امید بودند، امروزه به صورت آشکار از عمل خود پشیمان هستند .

عکاس: