سانسور برنامه زنده روی آنتن؛

وقتی دولت به مجری حامی خودش هم رحم نمی‌کند!/ فیلم

دستاورد جدید دولت راستگویان: سانسور برنامه زنده روی آنتن/ وقتی دولت به مجری حامی خودش هم رحم نمی‌کند!

عکاس: