طنز سیاسی در دوران «روحانی خسته نباشی»؛

دکتر سلام ۱۶۱ / فیلم

قسمت ۱۶۱ برنامه طنز دکتر سلام منتشر شد.

عکاس: