از میدان سرخ مسکو تـا میدان آزادی اصفهان؛

دستاورد بزرگ شهرداری اصفهان کپی از آب درآمد!/ عکس

اِلمان کاوه آهنگر مستقر در میدان آزادی که نصب آن با تبلیغات وسیع رسانه های وابسته به شهرداری اصفهان همراه بود؛ طرحی برگرفته شده از مجسمه میدان سرخ مسکو است.

عکاس:

انتهای پیام/ع.ت