دوست داشتم پوستر محمد(ص) و بادیگارد را طراحی می‌کردم؛

محمد روح‌الامین: نرم‌افزار‌ها برخی افراد را در حوزه گرافیک متوهم کرده است/ فیلم

محمد روح‌الامین گرافیست و طراح پوستر‌ بسیاری از فیلم‌های سینمایی صاحب نام از ویژگی‌های پوسترهای فیلم‌های سینمایی گفت.

عکاس: