آیت الله ناصری؛

دو صفتی که ثوابش قابل تعیین نیست/ صوت

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: دو چیز است که بشر نمی تواند برای آنها وزنی تعیین کند. اولین آنها بخشش و دومی آنها عدالت است.

عکاس: