قسمت 44 مجموعه دیش و میش؛

طلاق بیشتر، کشور پیشرفته تر!/ فیلم

اگه مسیرت به کاخ سفید خورد سراغ گولاخشون نرو، که اگه رفتی نمیگه همینجور اومد میگه عجب گوشتی بود.

عکاس: