با صداى صابر خراسانى منتشر شد؛

نماهنگ «گور خواب ها»/ فیلم

نماهنگ گور خواب ها با صداى صابر خراسانى و با کارگردانی سینا پرتوى منتشر شد.

عکاس: