ماه بهار قرآن نزدیک است...

ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شد/ پوستر گرافیکی

ای کسانی که ایمان آورده اید! روزه بر شما مقرر شده، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شد؛ تا شاید شما [خودتان را] حفظ کنید. / سوره بقره آیه ۱۸

عکاس: روح الله شاه نظری

دریافت پوستر 

انتهای پیام / ت