برنامه بدون تعارف شب گذشته به موضوع کمبود آب در اصفهان پرداخت؛

سرچشمه نصف شدن آب نصف جهان/فیلم

بدون تعارفی‌ها در این قسمت از برنامه سراغ منطقه ای رفته اند که روزگاری با فراوانی آب مواجه بود و اکنون با بی آبی دست و پنجه نرم می‌کند.

عکاس: