آشنایی با ورزش‌های تازه وارد در مسابقات آسیایی/ فیلم

با ورزش‌های جدید و تازه وارد در مسابقات آسیایی آشنا شوید.