هیجان پرش از ارتفا بدون تجهیزات ایمنی؛

پرش از بالن بدون چتر پرش!/ فیلم

در این ویدیو پرش از بالن بدون چتر پرش را می‌بینیم.

عکاس: