ویژه دوران روحانی خسته نباشی؛

دکتر سلام ۱۶۳/ فیلم

قسمت ۱۶۳ از مجموعه طنز سیاسی دکتر سلام

عکاس: