حجت الاسلام مرادی؛

بازار دینداری را رونق دهید/ صوت

اگر در تلویزیون گفته شود سی درصد مردم ایران از فلان کارخانه خودروسازی ناراضی هستند، فروش آن کارخانه پایین خواهد آمد، اگر با دیدن یکی دو روزه خوار بگوییم مردم دیگر روزه نمی گیرند بازار دینداری را کساد کرده ایم.

عکاس: