ماه خوب، حال‌خوب؛

حال و هوای فرشته‌های روزه اولی در ماه خوب/ فیلم

به میان دختران دانش آموز رفته ایم تا در اولین ماه رمضان پس از جش تکلیف حال و هوای روزه‌داری آنها را ثبت کنیم.

عکاس: