در دوران روحانی خسته نباشید؛

دکتر سلام ۱۶۴/ فیلم

قسمت جدید برنامه طنز سیاسی دکتر سلام منتشر شد.

عکاس: