پول های واریزی مردم به حساب سلبریتی‌ها برای زلزله زدگان کرمانشاه کجا خرج شد؟/فیلم

حدود هفت ماه از زلزله کرمانشاه می‌گذرد اما هنوز سرنوشت پول‌هایی که به حساب سلبریتی ها واریز شده نامشخص است.