کنایه جناب‌خان به اختلاس خاوری/ فیلم

کنایه جناب‌خان به اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی خاوری را در این ویدیو ببینید.