واردات بدون حساب کمر اقتصاد را شکسته است؛

خانه آخر تولیدکنندگان ایرانی با واردات جنس چینی/ فیلم

یوسف سیاح‌پور یکی از تولیدکنندگان پوشاک ایرانی در برابر دوربین فارس از مشکلات حرفه‌اش می‌گوید.

عکاس: