وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام ادامه داد: پیشرفت هسته ای باعث افتخار هر ایرانی است ولی آنها می گویند شما سوخت هسته ای برای چه می خواهید چون نفت و سوخت فسیلی دارید، تأسیسات موشکی برای چه می خواهید آن ها را از بین ببرید، یا در بحث های علمی، نمی گذارند که ما پیشرفت علمی داشته باشیم که ایشان با بیان این مطالب نقشه دشمن را خنثی کردند.

حجت الاسلام محمودآبادی گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب سه پیام دارد که اولین پیام این است که مردم دشمن را بشناسند و نسبت به سیاه نمائی هایی که می کنند هوشیار باشند.

این کارشناس سیاسی افزود: پیام دوم برای مسئولان است که مسئولان در مقابل این اقدامات دشمن باید، اقدام عملی و برنامه ریزی دقیق داشته باشند و نگذارند که دشمن نقشه خود را عملی کند.

وی تاکید کرد: پیام سوم؛ اتمام حجت رهبری با مردم و مسئولان است، ایشان به عنوان سکاندار نظام دشمنی ها را رصد کردند و بیان کردند، بنا بر این اگر مردم یا مسئولان کوتاهی کنند و مملکت دچار مشکل شد، رهبری وظیفه خود را انجام داده اند و کوتاهی از مردم و یا مسئولان است.

انتهای پیام