همزمان با آغاز پروژه مرمت صورت گرفت؛

بازدید مدیرکل میراث فرهنگی استان از بازار تاریخی شهرضا/ تصاویر

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، نماینده مردم شهرضا در مجلس و فرماندار این شهرستان همزمان با آغاز پروژه مرمت از بازار سرپوشیده و تاریخی شهرضا بازدید کردند.

عکاس:

به گزارش صاحب نیوز؛ مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، نماینده مردم در مجلش شورای اسلامی و فرماندار شهرستان همزمان با آغاز پروژه مرمت از بازار سرپوشیده و تاریخی شهرضا بازدید کردند.

این بازار متعلق به دوران سلجوقیان است که بنای مسجد جامع شهرضا در آن قرار دارد.

بازار تاریخی شهرضا در دوران رونق تجاری شهرستان به ویژه دوره های صفوی و قاجار از تیمچه ها و کاروانسراهای متعددی برخوردار بوده که هنوز هم آثاری از آن باقی مانده است.

انتهای پیام