ماجرای مظلوم‌نمایی نخست‌وزیر کودک‌کُش/ فیلم

ماجرای مظلوم‌نمایی نخست‌وزیر کودک‌کُش رژیم اشغالگر،‌ ️مطرح شده توسط رهبرانقلاب در دیدار عصر روز گذشته اساتید. ۹۷/۳/۲۰